Zapisz dziecko!


Aby zapisać dziecko prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji.

  • Chęć zapisania do ...
  • Chęć zapisania do żłobka
  • Chęć zapisania do przedszkola
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgł‚oszeniowym dla potrzeb niezbę™dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą… z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133,poz.883).

+48 787 883 845 kraina.marzen24@gmail.com

Kraina Marzeń

to ekspercka placówka Programu Powszechnej Dwujęzyczności Claire Selby. Na bazie doskonałych materiałów metodycznych, stworzyliśmy model w pełni dwujęzycznej opieki nad dziećmi od 6 miesięcy do 6 lat w ramach opieki w żłobku i przedszkolu.

Opiekę nad dziećmi świadczymy w dwóch placówkach w Opolu. Kliknij w odpowiedni kwadrat poniżej aby przenieść się na stronę jednej z nich.

solskirodziew

solskirodziew

NASI PARTNERZY:

par3 par4 par51 ifa par6

Dopłata Urzędu Miasta Opola do dziecka w żłobku wynosi 650 zł

NASI PARTNERZY:

par3 par4 par51 ifa par6

Dopłata Urzędu Miasta Opola do dziecka w żłobku wynosi 650 zł