ZGŁOŚ DZIECKO!

Aby zapisać dziecko prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji.

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...


Deklaracja: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133,poz.883).Drodzy Rodzice, ponieważ dostaliśmy środki na częściowe sfinansowanie pobytu Waszych dzieci w ramach programu Maluch 2017, prosimy o pilne podpisanie Oświadczenia, które znajdziecie u opiekunek w swoich grupach.

Poniżej treść oświadczenia.

Potwierdzenie poinformowania Rodziców o zakwalifikowaniu do programu.

Informuję, że Niepubliczny Żłobek Kraina Marzeń został zakwalifikowany do udziału w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “MALUCH plus” 2017.

Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko wynosi nie więcej niż 140,00 zł miesięcznie i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Dofinansowanie zostało przyznane na okres 01.01. 2017 r. do 31.12. 2017 r.

Zapoznałem się z powyższą informacją.”

lp.

imię i nazwisko dziecka data podpis rodzica / opiekuna
1
2