ZGŁOŚ DZIECKO!

Aby zapisać dziecko prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji.

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Deklaracja: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgł‚oszeniowym dla potrzeb niezbę™dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą… z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133,poz.883).Placówka przy ul. Rodziewiczówny 13A

+48 787 883 845 kraina.marzen24@gmail.com

OFERTA

Dwujęzyczna Kraina Marzeń, żłobek oferuje w placówce opiekę w 2 najmłodszych grupach wiekowych począwszy od 8 miesiąca życia. W styczniu 2017 roku Kraina Marzeń otworzy w istniejącej lokalizacji 3 grupę żłobkową.

Grupa najmłodsza ZOOM

Grupa średnia RING RING

Niepubliczny Żłobek i przedszkole Kraina Marzeń pracuje przez cały rok. Opieka  świadczona jest codziennie od godz. 7:00 do 17:00.Opłata za żłobek w 2016 roku wynosi  425,50 zł. Opłata za wyżywienie dziennie, na które składa się 5 posiłków wynosi 11,50 zł (płatne tylko za dni kiedy dziecko jest obecne w żłobku)

Pobyt dziecka w żłobku dotowany jest przez Miasto Opole w wysokości 650 zł.

Wychodząc naprzeciw dziecięcej ciekawości świata i potrzebom rozwojowym dzieci, proponujemy ofertę zajęć dydaktyczno- wychowawczych, opartych na autorskim programie Krainy Marzeń. Oferta edukacyjna rozszerza się wraz z rozwojem dziecka:

  • Język angielski – zaawansowany program opieki i edukacji dwujęzycznej metodą Claire Selby, prowadzony w każdej grupie wiekowej przez dwujęzycznych nauczycieli i opiekunki z Krainy Marzeń.

    Kaina Marzeń posiada akredytację ekspercką Yellow House English, współpracuje bezpośrednio z autorką programu Claire Selby oraz Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. ( szerzej w zakładce: Dwujęzyczność)- Koordynator projektu- Liliana Cieślar

  • Język niemiecki – prowadzący Magdalena Pawełczyk,
  • Język Hiszpański- prowadzący Beata Trojan
  • Zajęcia artystyczne i kreatywne- Żaneta Mazurkiewicz,
  • Zajęcia logorytmiczne – prowadzący: Agata Olszewska – specjalista logopeda,
  • Zajęcia i badania logopedyczne: Agata Olszewska – specjalista logopeda,
  • Zajęcia Weroniki Sherborne – Katarzyna Sierżęga – Świerkosz/ Monika Kassak
  • Opieka psychologa- firma Cliro Beata Sobera Baron,