ZGŁOŚ DZIECKO!

Aby zapisać dziecko prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji.

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...


Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych,w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji przez placówkę Kraina Marzeń zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. RODO.


Administratorem państwa danych osobowych jest: Kraina Marzeń Grzegorz Tarka. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych polecamy zapoznanie się z naszą klauzulą informacyjną RODO oraz do kontaktu e-mailowego: karaina.marzen24@gmail.com

DWUJĘZYCZNOŚĆ W KRAINIE MARZEŃ

Z kim współpracujemy?

Językowe przedszkole i żłobek Kraina Marzeń pracuje pod bezpośrednim patronatem autorki programu Pani Claire Selby, która bardzo wysoko ocenia nasz udział w tworzeniu modelowych rozwiązań nauczania dwujęzycznego w oparciu o wypracowaną przez nią metodykę pracy. Dodatkowo w listopadzie 2014 roku rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, reprezentowanym przez z-cę dyrektora Instytutu Panią dr Małgorzatę Adams Tukiendorf  w ramach współpracy dwustronnej, która obejmuje min.:

  • Integrowanie działań Uczelni i Krainy Marzeń, które kreuje wizerunek Krainy Marzeń, jako placówki uczącej dla przyszłości;
  • Budowanie wizerunku Uniwersytetu Opolskiego, jako instytucji wspierającej swoim prestiżem naukowym i bazą akademicką placówkę żłobka i przedszkola językowego w środowisku lokalnym.

Współpracujemy również z autorką własnego programu nauczania i metodykiem pracy dwujęzycznej Panią Aleksandrą Larysz.

We współpracy z fachowcami tworzymy, eksperckie rozwiązania, które zaczynają być powielane w całej Polsce, a w przyszłości także w innych krajach świata.

Współdziałanie z Uniwersytetem Opolskim odbywa się poprzez:

wsparcie i merytoryczną pomoc przy opracowaniu przez naszych nauczycieli programów autorskich i innych projektów związanych z językiem angielskim

wsparcie w zakresie organizacji specjalistycznych warsztatów i szkoleń dla naszych nauczycieli, z zakresu języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych

współpracę związaną z rozwojem i wdrażaniem Programu Powszechnej Dwujęzyczności, na bazie metodyki pracy Claire Selby

kierowanie studentów na praktyki/staże w naszej placówce

współpracę w zakresie prowadzonych przez naszych nauczycieli i Uczelnię badań naukowych i projektów