ZGŁOŚ DZIECKO!

Aby zapisać dziecko prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych, w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji przez placówkę Kraina Marzeń zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. RODO.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Administratorem państwa danych osobowych jest: Kraina Marzeń Grzegorz Tarka. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych polecamy zapoznanie się z naszą klauzulą informacyjną RODO oraz do kontaktu e-mailowego: grzegorz.tarka@krainamarzen.pl

Drodzy Rodzice, ponieważ dostaliśmy środki na częściowe sfinansowanie pobytu Waszych dzieci w ramach programu Maluch 2017, prosimy o pilne podpisanie Oświadczenia, które znajdziecie u opiekunek w swoich grupach.

Poniżej treść oświadczenia.

Potwierdzenie poinformowania Rodziców o zakwalifikowaniu do programu.

Informuję, że Niepubliczny Żłobek Kraina Marzeń został zakwalifikowany do udziału w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “MALUCH plus” 2017.

Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko wynosi nie więcej niż 140,00 zł miesięcznie i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Dofinansowanie zostało przyznane na okres 01.01. 2017 r. do 31.12. 2017 r.

Zapoznałem się z powyższą informacją.”

lp.

imię i nazwisko dziecka data podpis rodzica / opiekuna
1
2